Als u gebruik maakt van een koelcel en er treedt ijsvorming op rondom de wanden van de cel, dan kan dat er op wijzen dat er onderhoud nodig is aan uw koelcel. Een kleine hoeveelheid rijp om het koelelement heen hoeft niet direct zorgwekkend te zijn, maar als er zich echt ijs gaat vormen op de achterwand van de koelcel, dan is er actie nodig. In dit artikel nemen we de verschillende oorzaken en oplossingen door, zodat u ijsvorming in de koelcel in de toekomst kunt voorkomen.

Oorzaak van ijsvorming

Zodra ijs zich begint af te zetten in uw koelcel (of vriescel), dan is er vrijwel altijd wat mis met de vochtigheidsgraad binnen de cel. Door een te hoge vochtigheidsgraad kunnen zich ijskristallen gaan vormen op plekken waar de temperatuur onder het vriespunt is. Dit zal in een koelcel vooral zijn op de plek waar de ventilator (of motor) zit, maar in een vriescel geldt dit voor de hele ruimte. De oorzaak van een te hoge vochtigheidsgraad is doorgaans te vinden in het feit dat de koelcel ergens niet goed afsluit. Dit kan komen doordat de rubbers van de deur niet meer goed afsluiten, maar kan ook komen doordat één van de panelen beschadigd is geraakt en daardoor de atmosfeer binnen de koelcel niet meer geheel kan afsluiten van de atmosfeer buiten de koelcel. Als laatste kan het ook zo zijn dat de koelcel te intensief gebruikt wordt. De deur staat dan te vaak open, waardoor de vochtigheidsgraad te hoog wordt. Bovendien moet de koeling van de cel dan zo hard werken dat de temperatuur rondom de koeling laag wordt en er ijsvorming op kan treden.

Problemen omtrent ijsafzetting

Als er ijsafzetting plaats gaat vinden in de koelcel, dan heeft dit gevolgen op de prestaties van de koelcel. Allereerst moet de koeling harder gaan werken, dit resulteert in hogere energiekosten en een verminderde levensduur van de koeling. Bovendien neemt de kwaliteit van de producten af als er ijsvorming toetreedt op de producten. Kortom, het is belangrijk dat de ijsvorming gestopt wordt.

IJsvorming een halt toeroepen

Zoals hierboven uiteengezet is, komt ijsvorming met name door het feit dat de vochtigheidsgraad binnen de koeling te hoog is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als de koelcel al enige tijd in werking is, dan kan het zijn dat de rubbers van de deur versleten zijn en de deur niet meer goed sluit. Het advies is dan ook om dit als eerste te controleren als u ijsvorming in de koelcel wilt stoppen. Mocht u geen problemen ervaren met de rubbers van de deur, dan kan het zo zijn dat één of meerdere panelen beschadigd zijn. Voor zowel de vervanging van de rubbers als het herstel van de panelen kunt u bij Koelcel Vink terecht voor een oplossing. Ook wanneer de oorzaak van ijsvorming gecompliceerder is kunt u onze hulp inroepen om de problemen in de toekomst te voorkomen.

Service en onderhoud bij Koelcel Vink

Mocht het u aan de hand van dit artikel niet lukken om de ijsvorming een halt toe te roepen, dan helpt Koelcel Vink u graag verder. Na het kopen van een koelcel is het belangrijk dat de kwaliteit van de koelcel op peil blijft. Dit kunt u voor een groot deel zelf doen middels (onder meer) de bovengenoemde tips, maar soms is het goed dat er een professional naar uw koelcel kijkt. De kwaliteit van uw producten hangt hier immers van af. Daarom biedt Koelcel Vink ook onderhoud aan voor koelcellen en vriescellen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Onze service stopt niet na levering en installatie van de koelcel of vriescel. Evert Vink koel & meer is u altijd van dienst met onderhoud en advies.

Service in 95% van de gevallen binnen 24 uur.

Lees hier meer informatie over onze service en onderhoud.

Contactformulier