Een koelcel of vriescel wordt koud gemaakt met behulp van een warmtepomp en koudemiddel. Het koudemiddel is een stof die wordt gebruikt voor het transporteren van warmte. Afhankelijk van hun drukafhankelijke kookpunt wordt een juist koudemiddel bepaald. Vroeger werden er koudemiddelen gebruikt die erg slecht waren voor het milieu. Tegenwoordig zijn er koudemiddelen ontwikkeld die niet of minder slecht voor met name de ozonlaag zijn. Er is een onderscheid te maken in natuurlijke en synthetische koudemiddelen ( (H)CFK’s en HFK’s). Veel gebruikte koudemiddelen zijn:

  • Gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen
  • Alkanen, zoals butaan, propaan en isobutaan
  • Ammoniak
  • Kooldioxide

Synthetisch koudemiddel

Synthetische koudemiddelen komen niet in de natuur voor en zijn dus door de mens gemaakt voor industrieel gebruik. Onder synthetisch koudemiddel verstaan wij HCFK’s, CFK’s en HFK’s.

HCFK’s en CFK’s

CFK’s en HCFK’s  zijn gechloreerde fluorkool(water)stoffen die een schadelijk effect hebben op de ozonlaag. HCFK’s bevatten in tegenstelling tot de CFK’s een waterstofatoom, in plaats van een chlooratoom.

HFK’s

HFK’s is een organische verbinding tussen koolstof, waterstof en fluor. Per molecuul bevat het maximaal zes koolstofatomen. De genoemde stoffen versterken het broeikaseffect tot wel 124 tot 22800 keer meer dan CO2.

Koudemiddel en de ozonlaag

CFK’s zijn veel moeilijker af te breken dan HCFK’s en brengen dan ook 20 tot 50 keer meer schade toe aan de ozonlaag. Toen het schadelijke effect van de CFK’s bekend werd, is er gekeken voor alternatieven. Door het gebruik van CFK’s terug te dringen is er winst geboekt voor wat betreft het gat in de ozonlaag.

Natuurlijke koudemiddelen

Natuurlijke koudemiddelen zoals water, CO2, NH3 en koolwaterstoffen hebben een veel lager broeikaseffect en zijn dus belangrijk voor het behoud van het milieu en de ozonlaag. De naam zegt het al, natuurlijke koelmiddelen komen van nature ook al voor op de aarde en dragen daardoor minder bij aan het broeikaseffect. Het gebruik van ammoniak geeft zelfs nul broeikaseffect. Vandaar dat het gebruik van natuurlijke koudemiddelen en veel beter en milieuvriendelijker alternatief is. Bij natuurlijke koudemiddelen moeten wel extra worden gelet op de veiligheid, omdat er geen uitfasering plaatsvindt.

Regelgeving koudemiddelen

Voor alle soorten koudemiddelen gelden regels. Zo gelden voor CFK en HCFK de ozonregelgeving en voor HFK de f-gassenregelgeving. Voor natuurlijke koudemiddelen kan worden gekeken naar de regelgeving in het activiteitenbesluit of de vergunning.

Uitfasering R22

Koudemiddel R22 werd veel gebruikt, maar is sinds 2015 definitief verboden. Veel koelinstallaties maken nog steeds gebruik van dit koudemiddel. R22 levert een grote bijdrage aan het broeikaseffect en het gat in de ozonlaag. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om R22 uit te faseren. Het is momenteel ook niet meer toegestaan om uw huidige koeling bij te vullen met het schadelijke R22. Er mag alleen nog worden bijgevuld met geregenereerde (teruggewonnen en bewerkte) R22.

Strategie voor uitfasering R22

Sinds het verbod op het gebruik van R22, wordt het geregenereerde koudemiddel R22 steeds schaarser. Er moet voor bedrijven die koelcellen hebben draaien op dit koudemiddel dus een goede strategie worden bedacht om te voorkomen dat de installaties in de toekomst zullen uitvallen door een gebrek aan geregenereerde R22. Koelcelvink denkt graag met u mee aan oplossingen voor uw bedrijf.

Kennis over koudemiddelen

De regelgeving omtrent het gebruik van koudemiddelen wordt zo nu en dan aangescherpt of aangepast. Koelcelvink is op de hoogte van de laatste regels en u kunt dan ook altijd vrijblijvend contact met onze specialisten opnemen. Wij helpen u graag aan goede antwoorden op al uw vragen. Het is onze expertise om samen met u te zoeken naar de beste en meest duurzame koeltechnische oplossing. Zodat u zeker weet dat uw bedrijf functioneert volgens de wettelijke vereisten.