Om het milieu te beschermen hebben verschillende overheden de handen ineengeslagen om een F-gassen verordening in te stellen. Deze verordening stelt eisen aan de periodieke controle en het onderhoud van koelcellen. Bovendien mag dit onderhoud alleen worden uitgevoerd door koeltechniek professionals met een STEK-certificering. Wat houdt een dergelijke STEK-certificering in en waarom zijn de F-gassen schadelijk voor het milieu? Daar kijken we in dit artikel nader naar.

Wat zijn F-Gassen en moet ik er rekening mee houden bij een koelcel kopen?

Net als CO2 dragen F-gassen bij aan de opwarming van de aarde. Echter, F-gassen zijn ongeveer 20.000 keer sterker dan CO2. Dit betekent dus dat het gebruik van F-gassen zo gereduceerd mogelijk moet blijven. Met behulp van de F-gassen verordening probeert de overheid de uitstoot van de broeikasgassen in te perken. Echter, koelcellen hebben over het algemeen een hoge levensduur. Dit betekent dus dat het belangrijk is om nu al rekening te houden met de soort koelcel die u aanschaft. Laat u bij een koelcel kopen dan ook altijd adviseren door een STEK-gecertificeerde koeltechniek professional.

Als we meer kijken naar wat de F-gassen scheikundig gezien zijn, dan kunnen we allereerst vaststellen dat F-gassen gefluoriseerde broeikasgassen zijn. Deze broeikasgassen zijn gemaakt door mensen en worden hebben vaak een industrieel doeleinde. Grote nadeel van de F-gassen is dat ze veel warmte vasthouden en daarmee bijdragen de opwarming van de aarde.

Relatie met CFK’s en koel- vriescellen

In de jaren ’70 werd vastgesteld dat CFK’s schadelijk waren voor de ozonlaag. In het Montrealprotocol zijn er toen afspraken gemaakt om de CFK’s uit de koel- en vriescellen te halen. Dit is gelukt. Maar nu zijn er dus wel F-gassen aanwezig in de koel- en vriescellen.

STEK-gecertificeerde koeltechniek professionals

STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. Deze stichting zet zich sinds begin jaren ’90 in voor het terugdringen van emissies in de koudetechniek. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid staan hierin centraal. De stichting is erkend door de overheid en volgens de wet mogen alleen STEK gecertificeerde koeltechniek professionals werken aan koelcellen en vriescellen.

Koelcel Vink is STEK gecertificeerd en mag derhalve onderhoud plegen aan uw koel- en vriescellen. Bovendien hecht Koelcel Vink veel waarde aan duurzaam koelen. Dit betekent dat we ook in het proces van een koelcel kopen met u meedenken en daarmee rekening houden met de F gassen. Mocht u vragen hebben over de F-gassen of de wetgeving in combinatie met de koelcellen en vriescellen die u in uw bedrijf heeft staan, neem dan vrijblijvend contact op!