Een Split-koelsysteem bestaat uit een verdamper aan de binnenzijde van de koelcel en een motor aan de buitenzijde. De verdamper koelt de cel door een proces dat plaatsvindt in de unit. Hoe werkt dit koelingsproces bij een koelcel en waarom mogen alleen STEK-gecertificeerde professionals aan de slag met koelcellen en vriescellen? Dat wordt in deze blog besproken.

Split-koelsysteem

Bij een Split-koelsysteem wordt er gebruik gemaakt van een motor (machine) aan de buitenzijde van de koelcel en een verdamper aan de binnenzijde. De beide delen zijn aan elkaar gekoppeld. Voor een leek is de koelcelmotor dan ook een geheel. Het voordeel van Split-koelsystemen is dat ze erg zuinig zijn en ze bovendien muisstil zijn vergeleken met inhang- of insteek koelunits.

De koeling die de koelcel genereert komt voort uit de warmtepomp. Hierbij wordt een vloeistof verneveld waarna de warmte daar vervolgens uit wordt onttrokken. Hierdoor ontstaat koeling die de koelcel ingeblazen kan worden. De vloeistoffen die gebruikt worden in de verdamper waren vroeger de zeer schadelijke chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK’s). Tegenwoordig wordt dit vanwege het gevaar voor de ozonlaag niet meer gebruikt. Wel worden er nog steeds chemische stoffen gebruikt. Dit is de reden waarom alleen STEK-gecertificeerde professionals een koelcel mogen installeren.

Let hier dan ook op wanneer u een koelcel gaat kopen. Vraag altijd of de installateur STEK-gecertificeerd is. Wanneer dit niet het geval is dan kan het zo zijn dat de vloeistoffen niet goed gebruikt worden. Dit kan in het ergste geval schadelijk zijn voor de voedingsproducten in de koelcel. Denk hier bij het zoeken naar een juiste koelcel aan!

IJsvorming voorkomen

Met de informatie die hierboven is weergegeven, kunt u uzelf voorstellen dat het belangrijk is om de koelcel goed te onderhouden. Hier kunt u zelf een bijdrage aan leveren door regelmatig te controleren of er geen ijsvorming plaatsvindt in de koelcel. Mocht dit het geval zijn, verwijder het dan voorzichtig of laat de koelcel ontdooien. Om de ijsvorming in de toekomst ver voorkomen geven we u graag tips via het daartoe bestemde blogartikel over ijsvorming!

Direct advies en informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een motor voor een koelcel of wilt u een hele nieuwe koelcel kopen? Neem dan vrijblijvend contact op. We helpen u graag verder met het onderhoud en de aanschaf van een nieuwe koelcel voor uw organisatie.